Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa, skriva och samtala

Skapad 2018-12-17 15:17 i Resursskolan Sjöbo
Skriva, läsa och samtala.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer arbeta med bokstäver och bokstavsljud och hur man sätter samman dem till ord. I förlängningen ord till meningar. Eleverna tränar på läsning samt läsförståelse. Läsförståelse kan även tränas genom att lyssna på upplästa böcker eller texter.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med

ansvar, kommunikation, samarbete och reflektion

 

Undervisning (se centralt innehåll)

Arbetssätt

Du kommer få skriva bokstäver och säga deras bokstavsljud.

Du kommer få läsa och skriva enkla ord och meningar.

Du kommer att få samtala, diskutera.

Du kommer att få lyssna till berättelser och diskutera innehåll.

Du kommer arbeta med bokstavskort, du ska säga hur bokstaven låter och öva på att para ihop stora och små bokstäver. Du kommer få öva på att sätta samman bokstavsljuden till ord. Med spel kommer du öva på att lyssna på första och sista ljudet i ett ord och para ihop det med tillhörande bild. Du kommer också att få läsa längre ord och meningar och skriva texter själv eller med en vuxens hjälp. Du kommer få skriva bokstäver på papper och på Ipad. Du kommer med en vuxens hjälp skriva enkla texter på datorn. Du kommer få titta på film om bokstäverna.

Du kommer att lyssna till berättelser med bildstöd. Du kommer att diskutera, återberätta och fantisera.

 

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov

Bedömning

Vi kommer bedöma hur du medverkar i att skriva för hand och på dator/Ipad.

Vi kommer bedöma hur du med stöd av bilder kan läsa en text med enkla ord.

Vi kommer att bedöma hur du kan diskutera, återberätta, hur du diskuterar innehåll och fantiserar vad som händer sedan.

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: