Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-12-17 15:49 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Vi ska i detta arbetsområde lära oss om kristendomen, judendomen, Islam, hinduismen, buddhismen och asatron.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi ska i detta arbetsområde lära oss lite om de tre syskonreligionerna. Vi kommer att höra berättelser från kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Arbetssätt och undervisning


Unervisningen kommer att innehålla:
- gemensamma genomgångar av de olika religionerna (berättelser, film och muntligt)
- dokumentation vår SO bok.
- gruppdiskussioner där eleverna får diskutera olika etiska frågor

Visa vad du lärt dig

Vid arbetsområdets slutfas kommer du att få diskutera likheter och skillnader inom de tre religionerna Kristendom, Judendom och Islam. Du får hämta fakta i din bok. Du kommer även få diskutera några etiska dilemman.

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v. 2-5

Bedömning

Jag kommer bedöma dig efter hur du deltar i gruppdiskussioner. 
Hur du återger och jämför de olika religionerna.
Om du kan hitta likheter och skillnader  mellan de olika religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: