Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2018-12-17 16:12 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbetsområde så kommer du att få lära dig hur man räknar multiplikation med inriktning på tabellerna 2,5 och 10. Du kommer att få lära dig sambandet mellan addition och subtraktion.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • räknesättet multiplikation.
 • tvåans, femans och tians multiplikationstabell.
 • sambandet mellan addition och multiplikation.
 • huvudräkningsuppgöifter till kapitlets innehåll.

 

Undervisningens mål:

Du kommer att få träna på detta genom att:

 • skriva, läsa och förstå multiplikation.
 • öva på tvåans multiplikationstabell.
 • öva på femmans multiplikationstabell.
 • öva på tians multiplikationstabell.
 • skriva en upprepad addition som multiplikation.
 • öva på sambandet mellan addition och multiplikation med hjälp av spel.
 • med bildstöd byta plats på faktorerna i en multiplikation och se att produkten inte ändras.
 • rita en bild som stöd vid problemlösning.
 • skriva ett matematiskt uttryck till en räknehändelse uttryckt i text.
 • delta i samtal och diskussioner 
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll.

 

 

 

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna här ovan.

Hur sker bedömningen?

Efter arbetsområdet gör eleverna en diagnos och ett summativt prov.

 

Begrepp: multiplikation, faktor, produkt, multiplicera, räknesätt, dubbla, tabell, storleksordning, par

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: