Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kartkunskap åk.2

Skapad 2018-12-17 16:16 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Grunderna till i hur man tolkar kartor.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska få lära dig grunderna i hur man tolkar kartor. Du kommer att få lära dig att använda och förstå kartor.

Du kommer att få testa på att rita egna enkla kartor samt lära dig enkla karttecken och våra väderstreck.  

 

Det här ska du lära dig.

 • Du ska kunna några karttecken och väderstrecken. 
 • Du ska kunna rita en egen karta tex av din bänk, ditt rum. 
 • Du ska kunna läsa av en enklare karta tex från skolgården. 
 • Att allt som ritas på en karta är sett uppifrån. 
 • Några rumsliga begrepp: plats, läge och gräns. 
 • Utskilja olika naturområden på en karta, tex sjöar, berg, hav etc. 

 

Så här kommer vi att arbeta.

 • Vi ska gemensamt titta på olika kartor: Sverigekartan, Världskartan, Mölnlycke, jordglob och statskartor. 
 • Vi ska tillsammans lära oss olika karttecken och hur de olika färgerna på kartan är kopplade till naturen. 
 • Vi kommer att rita olika slags kartor. 
 • Vi kommer att arbeta i grupp och i par. 
 • Vi kommer att prata om de olika väderstrecken. 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 • se att du aktivt deltar på lektionerna och i diskussioner. 
 • se att du kan rita en karta tex från din bänk, rum, skolgården.  
 • se att du kan olika karttecken. 
 •   se om du kan urskilja platser, lägen och gränser på en karta. 
 • Du förstår att att allt som ritas på en karta är sett uppifrån. 
 • Se om du kan de olika väderstrecken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: