Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa, skriva, tala.

Skapad 2018-12-18 08:37 i Björkås särskola Ludvika
Vi behöver vårt språk för att kunna kommunicera på olika sätt och vi kommer tillsammans utveckla din förmåga att erövra språkets alla former!
Grundsärskola 2 – 3 Svenska

Under läsåret kommer vi att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Vi kommer att träna att läsa och skriva enkla ord och texter samt att kommunicera i tal/tecken.

Lgr11: "Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • kunna alla bokstävers namn och olika ljud.
 • kunna läsa enkla ord och en enkel text.
 • kunna forma alla bokstäver både stora och små på ett korrekt sätt.
 • kunna skriva en enkel text både på dator och för hand.
 • kunna börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt.
 • kunna tala/teckna för att föra ett samtal om givet ämne.

Bedömning - vad och hur

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att bedöma hur

 • du kommunicerar med kamraterna (lyssna, fråga och svara).
 • du talar/tecknar i grupp när du gör en presentation (tex. beskriver en bild eller berättar något du varit med om).
 • du kopplar rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav och genom ett bokstavstest där du får se bokstaven och säga ljudet och namnet.
 • du läser genom att läsa en enkel text.
 • du kan forma alla stora och små bokstäver.
 • du skriver genom att läsa dina texter skrivna på dator och/eller för hand.
 • du använder stor bokstav och punkt i löpande text som du själv skrivit.

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska träna dina förmågor bland annat genom att:

 • lyssna efter bokstavsljud enskilt och tillsammans.
 • sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel både på dator och vanliga spel.
 • leta efter en särskild bokstav.
 • läsa själv, läsa med en vuxen eller för en vuxen, läsa med en kamrat eller för en kamrat och lyssna på när någon läser för dig.
 • använda praktiskt material.
 • forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • skriva gemensamma texter där du får arbeta med olika bokstäver.
 • genom att skriva på dator och kunna lyssna till bokstavsljud under skrivandet (Skolplus).
 • bidra till att skriva en text med ett bestämt innehåll t e x dagbok, berättelser, brev, enkla faktatexter gemensamt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: