👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2018-12-18 08:41 i Västergårdsskolan Öckerö
Fysik och biologi
Grundskola 5 Fysik Biologi
Kan man höra i vatten? Hur smakar maten när man är förkyld? Hur kan man känna lukt? Varför får man ”gåshud”?

Innehåll

 

Du kommer ges möjlighet att träna på de olika förmågorna:

 • Analysförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan beskriva våra sinnen och förklara hur de fungerar. Du kommer få beskriva vilka konsekvenser det kan få om man skadar sin hjärna eller sitt nervsystem.

 

 • Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring arbetsområdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få dela med dig av dina kunskaper muntligt och skriftligt.

 

 • Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad det betyder. Se listan nedan.

 

 • Procedurförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan genomföra naturvetenskapliga undersökningar och redovisa dina resultat i laborationsrapporter.

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa och arbeta med faktatexter om våra sinnen.
 • lyssna på faktatexter.
 • se på korta filmer om kroppen och sinnena.
 • genomföra olika experiment och skriva laborationsrapporter.
 • ges möjlighet att öva på förmågorna.

Viktiga begrepp

 

lins, hornhinna, iris, näthinna, reflexion, spektrum

ljudvågor, decibel, balansorgan, trumhinna, tinnitus

drog, bedövning, medvetslös, nervsystem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Bi
Bedömning: Din förmåga att...

E
C
A
Kommunikativa förmåga
Samtala och diskutera.
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Analysförmåga
Kunna se samband. Kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna jämföra nackdelar och fördelar.
Du kan förklara sambandet mellan sinnena och sinnesorganen.
Du kan göra jämförelser hur de olika sinnena fungerar hos olika levande varelser. T.ex. skillnader mellan männískan och hunden.
Du kan förklara samband och göra jämförelser vad det gäller våra sinnen. Du kan också förklara orsaker och konsekvenser t.ex. till att våra sinne fungerar olika mellan människa och djur.
Begreppsförmåga
Faktakunskaper.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några av orden och begreppen. (se begreppen ovan)
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara flera ord och begrepp. (se begreppen ovan)
Du har goda kunskaper. Du visar att du förstår flera ord och begrepp genom att relatera begreppen till varandra.
Procedurförmåga
Undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp eller enskilt genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp eller enskilt och föra arbetet framåt genom enkla frågeställningar eller förslag på förbättringar.
Procedurförmågan
Undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar och följer normen för hur en laborationsrapport ser ut.