Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7 Pedagogisk planering

Skapad 2018-12-18 09:04 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Algebra Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
ALGEBRA PEDAGOGISK PLANERING ÅRSKURS 7, MATEMATIK

Innehåll

 

Syfte

 

Du får öva din förmåga att

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • föra och följa matematiska resonemang.

 • använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

 

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • Metoder för ekvationslösning.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

Arbetssätt

 

Du kommer att få arbeta med

 

 • Genomgångar på tavlan.

 • Eget arbete.

 • Problemlösning

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

 

Du kommer att få visa dina kunskaper med ett prov

 

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

Uppgifter

Matriser

Ma
Betygskriterier

E
• Du ska kunna lösa likheter och ekvationer. (s. 106-109 + 118-119) • Du ska kunna förenkla, beräkna värdet på och hantera uttryck med variabler. (s. 110-112 + 120-122) • Du ska kunna enklare problemlösning med hjälp av ekvationer. (s.113-115 + 123) • Redovisningarna är knapphändiga, men går att följa.
C
• Du ska kunna hantera mer avancerade uttryck med variabler. (s. 124-125) • Du ska kunna skriva uttryck från mönster. (s. 126-127) • Du ska kunna mer avancerad problemlösning med hjälp av ekvationer. (s.128-131) • Redovisningarna är tydliga med uträkningar som går att följa.
A
• Du ska kunna lösa mer avancerade problem som är nya. (s. 134-135 + 239) • Redovisningarna är mycket tydliga med uträkningar som enkelt går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: