👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2018-12-18 09:18 i Öö tag bort (Streteredsgrundsär) Mölndals Stad
En klassiker är en bok som är skriven för länge sedan, men som är så spännande och engagerande att den fortfarande vinner nya läsare.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
En klassiker är en bok som är skriven för länge sedan, men så spännande och engagerande att den fortfarande vinner nya läsare. Exempel på klassiker är "Robinson Crusoe", "Gullivers resor", "Oliver Twist", "En världsomsegling under havet", "Skattkammarön", "Anne på Grönkulla", "Huckleberry Finn" och många, många fler. Dessa berättelser ska vi lära känna i början av vårterminen -19.

Innehåll

Syfte

Vi läser dessa berättelser samt ser på film för att du ska få möjligheter att lära känna dem.

Eftersom det är spännande och engagerande böcker, så tror vi att det kommer att bli bra boksamtal i studiegruppen när vi tillsammans funderar och samtalar kring det vi läser.

Kunskapskrav

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 och 9

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs6 och 9

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 och 9

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

* Din förmåga att under våra boksamtal svara på frågor, lyssna på dina kamrater och delge oss dina tankar kring handling och budskap.

* Din förmåga att genom jämförelser av olika texter, med viss hjälp, hitta de typiska dragen i de lästa klassikerna.

* Din förmåga att avkoda-läsa.

* Din förmåga att på god svenska, med hjälp av en mall, skriva en recension.

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Visa vad du kan

Genom att delta i klassens läsning, filmvisning och boksamtal, samt efter en mall skriva minst en recension, så visar du vad kan.

Undervisningens innehåll

Tillsammans kommer vi att läsa, se på film och fundera och samtala kring de berättelser som vi brukar kalla klassiker.

Vi kommer också att träna på att skriva recensioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 9
 • Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  A 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  A 9