Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pilen -Barns inflytande 2018/2019

Skapad 2018-12-18 09:19 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att  uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

 

Planerade insatser

Vi skapar förutsättningar för barnen att få möjlighet att påverkar våra samlingar. Vi kommer förbereda en valtavla med t.e.x tre olika aktiviteter där de får välja och de får möjlighet att få inflytande över deras dag på förskolan. 

I våra projekt och samlingar kommer vi utgå ifrån barns erfarenhet och intresse och där även modersmål kommer vara en del i dessa aktiviteter. 

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Genom detta kommer barnen bli sedd som enskild individ och genom sina val kommer de få sin röst hörd. Detta skapar också en gemenskap och att min röst är värdefull.

 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som " jag tycker... "  

 

Kännetecken som vi förväntar oss att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning.

  • När barn talar om vad de vill i olika situationer

  • När barn talar om vad de tycker i olika frågor

  • När barn söker egna lösningar på problem som dyker upp

  • När barn i ord och/eller handling visar att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskola

  • När barn använder sig av våra nyckelbegrepp

  • När barn gör egna val

  • När barn vid behov ber om hjälp att välja

 

 

Metodval

Genom observation, omröstning, valtavla och genom ständiga reflektioner mellan pedagog-pedagog och pedagog-barn.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: