👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2018-12-18 10:01 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: - Växla mellan bråkform, decimalform och procentform - Kunna räkna med bråk - Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är - Räkna ut rabatten på en vara - Kunna räkna ut en varas nya pris

Innehåll

Du har möjlighet att visa dina kunskaper under lektionstid samt på prov och exitnotes.

 

Matriser

Ma
Bråk och procent

Bråk och procent

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
E
C
A
Lösa problem
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Resonera
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Begrepp
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Redogöra för tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.