Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Knappekulla 2018 - 2019

Skapad 2018-12-18 10:03 i Knappekullaskolan Lerum
Engelska åk 5
Grundskola 5 Engelska
Pedagogisk planering i engelska åk 5

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkreta mål

 • Du kan läsa en enkel text på engelska och förstå innehållet.
 • Du kan delta i enkla samtal.
 • Du förstår enkla instruktioner på tydligt talad engelska.
 • Du kan skriva en kort text på engelska.
 • Du kan ställa frågor på engelska.
 • Du kan, på engelska, berätta om vad som händer.
 • Du kan använda prepositioner. t ex behind, in front off.
 • Du kan använda adjektiv t ex tall, taller, the tallest
 • Du kan bilda plural (flertal) av substantiv.
 • Du kan ge ett nekande svar t ex don't och doesn't
 • Du kan olika tidsuttryck t ex in the morning
 • Du kan berätta om vad som hänt (preteritum) t ex looked, jumped, went

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • delta i pratövningar i mindre grupper.
 • skriva texter.
 • skriva ord.
 • göra hörövningar. 
 • svara på frågor både skriftligt och muntligt 
 • läsa kända och okända texter.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med boken Good Stuff textbok och övningsbok.
 • arbeta med pratövningar och göra dramatiseringar. 
 • skriva texter - eget ämne, brev till varandra, skriva om en kompis, skriva ett vykort från ex Spanien, 
 • träna grammatik.
 • se filmer och serier.
 • lyssna på hörövningar.
 • spela spel och bara tala engelska. 
 • redovisa ett ämne på engelska i liten grupp eller i helklass. 
 • leka lekar tex restaurang
 • härma, talkör
 • läsa korta texter och böcker
 • beskrivningsövningar - tex varandra eller vykort

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: