Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår nya planet

Skapad 2018-12-18 10:16 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer ni lära er om ekonomi. Vi kommer arbeta med offentlig ekonomi, så som skatter, moms och vad som betalas av vem. Ni kommer i mindre grupper att få skapa ett land och planera hur ekonomin ska styras där.

Innehåll

Det här ska ni kunna: 

 • veta vad skatt och moms är, samt vad det används till
 • hur Sveriges pengar fördelas
 • skillnaden mellan fattiga och rika länders ekonomi
 • presentera ett påhittat land, och hur landets ekonomi fungerar

Undervisning

 • Genomgångar om Sveriges offentliga ekonomi och välstånd runt om i världen
 • Grupparbete där ni ska skapa ett eget land och bestämma över landets ekonomi
 • Läsa texter och svara på frågor enskilt
 • Öva på att fördela skattepengar i en påhittad kommun
 • Diskussioner i helklass
 • Presentera gruppens påhittade land framför klassen med hjälp av en powerpoint-presentation
 • Skriva en reflektion kring ekonomi (enskilt)

Övningsuppgifter

 • Diskussionsövningar
 • Läsa texter och tillhörande frågor
 • Fördela skattepengar i en påhittad kommun

Bedömningsuppgift

 • Presentera det påhittade landet, gruppuppgift
 • Avslutande reflektion om ekonomi, enskild uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: