Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - v.48 - 5

Skapad 2018-12-18 10:24 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Välkomna till Kapitel 3: Geometri! Du får arbeta med beräkningar av omkrets och area, begränsningsarea, mantelyta, volym och enhetsomvandling.

Innehåll

Välkomna till Kapitel 3: Geometri!

Nedan hittar du först veckoplaneringen, sedan information om konkreta mål för detta kapitel, begrepp du ska lära dig, och hur du kommer bedömas.

Ändringar i veckoplaneringen kan ske, samt att jag uppdaterar med nyttiga länkar titt som tätt, så se till att hålla dig uppdaterad!

V.

Måndag 65 min

B306

Tisdag 50 min

B306

Onsdag  50 min

B308

Fredag 65 min

B306

Läxor

48

    3.1 Cirkelns omkrets 3.1 Cirkelns omkrets

                 Dina läxor är att

 

1.       Komma förberedd.

Om vi t.ex. ska börja 3 .2 på torsdag så ska du ha läst och försökt förstå inledningen till 3 .2 innan lektionen. Anteckna obekanta ord, och dina funderingar!

 

2.       Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna:

 

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 

          Använd lektionstiden effektivt samt läxhjälpen må-tors. Mattelärare finns på plats må-ons.

                               2018 / OAS 

49

Cirkelns area

3.2 Cirkelns area

3.3 Begränsningsyta

och Mantelyta

3.3 Begränsningsyta

och Mantelyta

 

50 

3.3 Begränsningsyta

och Mantelyta

3.3 Begränsningsyta

och Mantelyta

3.4 Volym Rätblock

3.4. Volym Rätblock

51

3.4 Volym Rätblock

ELEVENS VAL 5

3.5 Volymenheter

 

3.5 Volymenhet

2 

LOV

LOV

LOV

3.6 Volym av prisma och cylinder (3.8 Formler)

3 

3.6 Volym av prisma

och cylinder (3.8)

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot (3.8)

3.7 Volym av kon,

pyramid, klot (3.8)

3.8 Formler

 

4

ELEVENS VAL 1

3.8 Formler

Test på E-nivå (Nivå 1).

Det du blir godkänd på idag behöver du inte göra på provet v.5

3.8 Formler

5

Repetition

Repetition

Prov Kap 3

 

 

Konkreta mål; när du har studerat detta område skall du:

- förstå vad area är för något -kunna beräkna omkrets och area av rektangel, parallellogram, triangel och cirkel och cirkelsektor - kunna beräkna volym av spetsiga kroppar, klot, cylinder och begränsningsytans area av en cylinder -kunna använda och omvandla enheter för sträcka, area och volym. 

Begrepp som du ska kunna:

Geometrisk kropp, dimension, cirkel, triangel, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, area, radie, diameter, pi, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, andel, grader, begränsningsyta, sidoyta, mantelarea, kub, rätblock, cirkulär cylinder, prisma, pyramid, cirkulär kon, klot, längd, bredd, höjd, djup, volym, basyta, enheter i kvadrat, enheter i kubik, prefix, formel. 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt E-test onsdag 23 januari (v4)

Prov onsdag 30 januari (v5)

Du kommer att bli bedömd efter hur väl du visar dessa förmågor:


Begrepp: Hur du kan analysera och använda dig av matematiska begrepp.
Metoder: Att välja lämplig metod och att kunna använda den (utföra beräkningen) och att formulera problem.
Problemlösning: Hur du löser olika problem i bekanta och obekanta situationer 
Resonemang: Hur du för och kan följa matematiska resonemang för att komma fram till en lösning och ett svar på uppgifter.. 
Kommunikation: Hur väl och tydligt du redovisar dina tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. 
                             Hur du använder dig av det matematiska språket vid muntliga redogörelser.. 
                             Hur väl du ser samband och kan använd dig av tidigare inlärd kunskap. 
                             Din förmåga att bedöma rimligheten i dina svar.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: