Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2018-12-18 10:26 i Östra reals gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Här samlas bedömning av muntliga anföranden som du gör i kursen

Matriser

Sve
Retorik

Tala

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Aspekt 1
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven
med viss säkerhet.
med viss säkerhet.
med säkerhet
Ny aspekt
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
ja
ja och dispositionen tydligt urskiljbar.
ja och väldisponerad
Ny aspekt
Språket är..
till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation
ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Ny aspekt
Åhörarkontakt
viss åhörarkontakt
god åhörarkontakt
Ny aspekt
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Språksociologi

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Ny aspekt
Eleven kan göra reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation
enkla reflektioner
välgrundade reflektioner
välgrundade och nyanserade reflektioner
Ny aspekt
Eleven kan...
ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Ny aspekt
eleven resonerar om attityder till språklig variation.
eleven resonerar översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
eleven resonerar översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation
eleven resonerar utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: