👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse

Skapad 2018-12-18 10:34 i Tunge skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Gruppuppgift i Idrott och hälsa med fokus på musik och rörelse.

Innehåll

Grupparbete Musik och rörelse

 

 

SYFTE:

Syftet med uppgiften är att ni tillsammans i grupper ska öva på att sätta ihop ett rörelseprogram till musik med fokus på takt och rytm. Vidare syftar uppgiften till att ni ska kunna samarbeta och ta tillvara på varandras tankar och idéer.

 

HUR?:

-Ni kommer jobba i mindre grupper där ni under 2-3 veckor kommer att jobba tillsammans med att sätta ihop ett rörelseprogram till musik med fokus på takt och rytm.

 

-Ni väljer själva vilken musik ni vill använda.

 

-Ni väljer själva vilka rörelser ni vill använda (Ni får använda er av ”egna” rörelser/danser eller härma rörelser/danser)

 

-Dansen ska vara 2,5-3 minuter lång och alla i gruppen ska utföra rörelserna.

 

-Uppvisning för övriga grupper i klassen sker då temaperioden är över (2-3v).

 

-Ni kommer i slutet av varje lektion (med start vid andra lektionstillfället v.8) få skriva i er loggbok om era egna upplevelser av lektionen.

 

MÅL:

Målet med detta tema är att få en djupare förståelse vad takt och rytm är samt kunna anpassa rörelser i takt/rytm till musik.

 

BEDÖMNING:

Bedömning sker under lektionstillfällena samt vid uppvisningen för övriga grupper i klassen. Bedömningen utgår från hur väl ni anpassar era rörelser till takt och rytm samt era resonemang kring upplevelser om lektionerna (loggbok)

Uppgifter

 • Grupparbete Musik och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6