Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så in i Norden

Skapad 2018-12-18 11:03 i Hälsingbergsskolan Falun
Ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 5 Svenska Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor. I svenska kommer du få titta närmare på de nordiska språken för att hitta skillnader och likheter dem emellan.

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet ska du kunna:

Geografi:

 • använda viktiga begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgångar, kulturlandskap mm.
 • beskriva Nordens klimat och ge exempel på vad som påverkar klimatet.
 • beskriva Nordens natur- och kulturlandskap och förklara hur det  formas,
 • resonera över var i Norden människorna lever och varför just där
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället,
 • kunna göra enkla jämförelser mellan de nordiska länderna
 • använda kartor av olika slag och använda en kartbok,
 • känna till delar av Nordens geografi, städer, berg, hav, sjöar m.m.
 • skriva egna faktatexter om ett nordiskt land
 • söka information och granska olika källor

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: