Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-12-18 11:05 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Människorna som levde här i Norden för ca 1000 år sedan kallades för vikingar. Vikingarna var bönder, jägare och fiskare, handelsmän samt åkte iväg på plundringståg.

Innehåll

Kursplanens syfte

Enligt LGR11. 

Du ska utveckla - en konkretisering av syftet

Du ska kunna:

 • berätta om de olika levnadsvillkoren för män, kvinnor, barn och trälar
 • berätta om vem som hade mest, respektive minst, makt i en vikingaby
 • berätta varför släkten var så viktig på vikingatiden
 • berätta om vikingatågen och handelsresorna
 • berätta om hur de olika vikingabåtarna (skeppen) såg ut
 • namnge minst två av asagudarna
 • berätta om olika spår som finns i dagens samhälle

Undervisning / Arbetssätt

I arbetsområdet om vikingar har vi tillsammans bestämt att vi:

 • läser och arbetar i läroboken och tittar på filmer. 
 • tillsammans ska diskutera om texterna i läroboken och filmerna vi ser.  
 • arbetar med ord och begrepp som har med den här tiden av Sveriges historia att göra.

Bedömning / Dokumentation

Vi kommer att bedöma dig utifrån dessa sakerna:

 • hur aktiv du är under lektionerna
 • dina inlämningar
 • ditt test på hur människorna levde i byn samt vad de som reste ut i världen hade för sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människorna och hur de bodde
Samhället Sveriges första stad och var den låg Hur de levde och bodde
Du kan berätta lite om män, kvinnor, barn och trälas olika levnadsvillkor och hur de bodde.
Du kan berätta om män, kvinnor, barn och trälas olika levnadsvillkor och hur de bodde.
Du kan mer utförligt berätta om män, kvinnor, barn och trälars olika levnadsvillkor och hur de bodde.
Sveriges första stad
Du vet vad Sveriges första stad hette.
Du vet vad Sveriges första stad hette och var den ungefär låg.
Du vet vad Sveriges första stad hette och var den låg.
Vikingatåg
Handel Plundringar Resor
Du kan berätta lite om handelsresor eller plundringsresor.
Du kan berätta lite om både handelsresor och plundringsresor.
Du kan mer utförligt berätta om handelsresor och plundringsresor.
Vikingabåtarna
Du kan ge exempel på en båt/ett skepp och vad den/det användes till.
Du kan ge exempel på flera båtar och skepp och vad ett användes till.
Du kan ge exempel på flera båtar/skepp och vad dessa användes till.
Festerna
Du kan berätta några få saker om festerna.
Du kan i stora drag berätta om hur festerna gick till på vikingatiden.
Du kan mera utförligt redogöra för hur festerna gick till på vikingatiden.
Skillnader/likheter
Du har visat att du kan plocka ut en likhet eller skillnad mellan olika människor som levde på vikingatiden samt de olika resorna.
Du har visat att du kan hitta några likheter och/eller skillnader mellan olika människor som levde på vikingatiden samt de olika resorna.
Du har visat att du kan hitta flera likheter och skillnader mellan olika människor som levde på vikingatiden samt de olika resorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: