👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska v. 2-5

Skapad 2018-12-18 11:09 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 Engelska
Vi ska träna på de muntliga förmågorna genom olika samtalsövningar. Övningarna finns på Clio.

Innehåll

INNEHÅLL

Vi kommer att ha olika samtalsövningar:

1. Eleverna jobbar i par och den ena eleven beskriver något och den andra eleven ska gissa vad som beskrivs.

2. En övning som handlar om könsstereotyper.

3. Övningen baseras på Katniss från filmen Hunger games

 

Vi kommer även jobba med grammatik: demonstrativa pronomen, much vs many

 

EXAMINATION                   

Kunskaperna kommer att bedömas genom hur väl eleven genomför uppgifterna samt ett muntligt prov som sker i par eller mindre grupp. Vi kommer även ha glosförhör en gång i veckan för att öka elevernas ordförråd. Glosorna kommer att vara ord som vi jobbar med under veckan och de kommer läggas ut på classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Åk 7-9 Engelska - Bedömningsstöd Vårby RO

F
E
C
A
Tala - formulera och kommunicera
Formulera sig och kommunicera i tal
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Anpassa språket
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Engelskan i världen
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används