👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måndagar Planering Kap 3 - Geometri åk 7-9

Skapad 2018-12-18 11:30 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F Matematik
Kap 3 Geometri Repetition åk 7 och 8 + från åk 9

Innehåll

Wilma, Jossef, Tom, Hannes, Elin, Pelle, Isak, Hampus, Axel, Mervan, Tyra-Li, Eira, Ebba, Wille
Måndagar Planering Kap 3 - Geometri åk 7-9  PRIO 9
Lärare: Helena Niklasson Mail:helena.n1@utb.hudiksvall.se

Vecka

Mån 12.10-13.20 sal M1
(halvklass)

Tis 10.20-11.10 sal M2
(helklass)

Ons 9.30-10.10 sal M1
(helklass)

2

Studiedag!

Film: Mästerskapet
A brilliant young mind x+y

Film: Mästerskapet
A brilliant young mind x+y

3

Introduktion:
Planering: Vt-19
Planering: Geometri

Repetition åk 7 & åk 8

4.3 Geometri

Vinklar och månghörningar
s. 170-171 eller arbetsblad

Filmer:
Vinklar
Gradskiva och mäta vinklar
Månghörningar
Olika typer av fyrhörningar
Trianglar
Triangelns vinkelsumma

Repetition åk 7 & åk 8

4.3 Geometri

Omkrets, Area, Volym
s. 172-177 eller
arbetsblad

Filmer:
Enheter och prefix
Geometriska begrepp
Omkrets
Cirkeln omkrets
Area av rektanglar och parallellogram
Area av trianglar
Cirkelns area
Begränsningsyta och mantelyta
Volym av rätblock
Volymenheter
Volym av prisma och cylinder
Volym av kon, pyramid och klot

Repetition åk 7 & åk 8

4.3 Geometri

Omkrets, Area, Volym
s. 172-177 eller
arbetsblad

Filmer:
Enheter och prefix
Geometriska begrepp
Omkrets
Cirkeln omkrets
Area av rektanglar och parallellogram
Area av trianglar
Cirkelns area
Begränsningsyta och mantelyta
Volym av rätblock
Volymenheter
Volym av prisma och cylinder
Volym av kon, pyramid och klot

4

Veckans problem:

3.1 Symmetri

Aktivitet 3.1
Symmetrier

Syfte: Förstärka kunskaper om begreppen spegelsymmetri och rotationssymmetri
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

3.1 Symmetri

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet och kongruens

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet o kongruens

5

Veckans problem:
Aktivitet 3.3
Dockan
Syfte: Utveckla förståelsen för proportionalitet, likformighet och utföra beräkningar med skala.
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

3.2 Likformighet och kongruens

3.2 Likformighet o kongruens3.3 Längdskala

3.3 Längdskala

6

3.4 Areaskala och volymskala

3.4 Areaskala o volymskala

3.4 Areaskala och volymskala

3.4 Areaskala o volymskala
3.5 Likformiga trianglar & topptriangelsatsen

3.5 Likformiga trianglar o topptriangelsatsen

7

Veckans problem:

Aktivitet 3.6
Pythagoras sats

Syfte: Troliggöra Pythagoras sats och argumentera för dess giltighet.
Fokus:  Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga


3.6 Pythagoras sats

3.6 Pythagoras sats

3.5 Likformiga trianglar & topptriangelsatsen

3.6 Pythagoras sats

3.6 Pythagoras sats

3.5 Likformiga trianglar o topptriangelsatsen

3.6 Pythagoras sats


3.6 Pythagoras sats

8

Begreppstest s. 128
Kapiteltest s.129
Basläger s. 130-133 och/eller Höghöjd s.134-135

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135

9

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135

Basläger s. 130-133 och/eller
Höghöjd s.134-135


Skriftligt PROV

10

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

11

Återkoppling/
Utvärdering

   


Centralt innehåll GEOMETRI

Åk 7 Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.


Åk 8 Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Åk 9 Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvådimensionella objekt. Likformighet och symmetri i planet. Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Begrepp åk 7       (Begreppslista med förklaringar finns på s.118 i läroboken PRIO 7)


 • enheter

 • prefix

 • dimension

 • parallella linjer

 • diagonal

 • vinkel

 • vinkelben

 • vinkelspets

 • sidovinkel

 • månghörning

 • vinkelsumma

 • triangel

 • parallelltrapets

 • parallellogram

 • romb

 • rektangel

 • kvadrat

 • omkrets

 • areaBegrepp åk 8                      (Begreppslista med förklaringar finns på s. 130 i läroboken PRIO 8)

 • medelpunkt

 • radie

 • diameter

 • pi

 • omkrets

 • area

 • enheter

 • cirkelsektor

 • medelpunktsvinkel

 • dimension

 • geometrisk kropp

 • kub

 • rätblock

 • cylinder

 • prisma

 • kon

 • pyramid

 • klot

 • begränsningsyta

 • mantelyta

 • sfär

 • volym

 

Begrepp åk 9   (Begreppslista med förklaringar finns på s. 136 i läroboken PRIO 9)

 • Symmetri

 • Spegelsymmetri

 • Rotationsordning

 • Rotationssymmetri

 • Likformighet

 • Kongruens

 • Längdskala

 • Areaskala

 • Volymskala

 • Topptriangel

 • Hypotenusa

 • Katet

 • Pythagoras sats

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar

 • Enskilt arbete

 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla eller tvärtom APE)

 • Gruppdiskussioner/aktiviteter

 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningsmatris i UNIKUMHur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom problemlösningsuppgifter/aktiviteter

 • Begreppstest och kapiteltest

 • Genom muntliga och/eller skriftliga prov

 • Genom inlämningsuppgifter