Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset år 5, 18/19

Skapad 2018-12-18 11:38 i Eklandaskolan Mölndals Stad
I det här arbetsområdet skall du få skriva en egen miniroman om livet i ett flerfamiljshus.
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet skall du få skriva en egen kapitelbok om livet i ett flerfamiljshus.

Innehåll

Eklandaskolan 2016/2017

Arbetsområde : Huset

Vi kommer att träna förmågan att skriva skapande texter där ord och bild samspelar. Du kommer även att träna förmågan att kommunicera i skrift samt utveckla fantasin. Parallellt kommer vi också att arbeta med skriv- och stavningsregler.

Mål och riktlinjer

Syfte

Konkretisering av syftet
I det här arbetsområdet ska du få utveckla din förmåga att:
- formulera dig i skrift genom att skriva en längre sammanhängande berättelse med person- och miljöbeskrivningar
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att i din berättelse belysa händelser och karaktärers olika egenskaper i handling och dialog.
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer genom att få respons på dina texter.

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning sker enligt matrisen.

Arbetssätt

Du skall skriva en miniroman som handlar om ett flerfamiljshus. Du får skapa olika karaktärer och skriva om dessa. Vi arbetar enligt skrivprocessen. Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar och fokusera på olika delar.
Vi övar på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar, spänningshöjande inslag, lägga ut krokar som följs upp i senare kapitel. Till varje kapitel skapar du en bild som speglar händelserna.
Skrivprocessen sker enligt följande: Samla inspiration, skriva utkast, få respons av kamrater, arbeta vidare med texten -  innehåll och skrivteknik, respons och rättning av läraren, renskrivning.
Du har en viss tid på dig för varje kapitel. Vi arbetar i skolan och du fortsätter hemma om du inte blir klar.

Utvärdering/reflektion

Ditt arbete kommer att bedömas under arbetets gång och när det är avslutat. Det är kvalitén och processen som vi kommer att bedöma. Den avslutande bedömningen sker i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: