Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika typer av text

Skapad 2018-12-18 11:55 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att känna igen olika typer av text. Vi kommer att arbeta med textuppbyggnad, struktur och ämnesspecifika ord. Du kommer att få arbeta med texter i olika former, skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och och bearbeta texter enskilt och
tillsammans med andra och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter och medier. Undervisningen ska också ge eleven förutsättning att söka information om olika källor och värdera dessa.

Material

Bums grundbok, arbetsblad. 

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- strukturen i argumenterande, berättande och instruerande text (hur man kan dela in den för att den ska beskriva och berätta det man vill).
- rubriker, underrubriker, stycken.
- hur man bearbetar sin text (processen från tankekarta till färdig text)

Lektionsarbete

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom:


- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
- rubriker och underrubriker
- stödord och nyckelord

Enskilt arbete
- skriva exempeltext för att öva
- arbeta  i "Bums"
- skriva argumenterande, berättande och instruerande texter (insändare, brev och instruktion).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: