Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering broar

Skapad 2018-12-18 12:20 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola F
I teknikundervisningen höst terminen 2018 kommer vi att arbeta med att planera, konstruera och bygga en bro modell. Arbetet kommer att ske som ett grupparbete med 3-5 personer i varje grupp. Slutresultatet är dels en bro modell med Skiss och ritning.

Innehåll

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan Tk 7-9

  • Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

  • Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

  • Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

  • Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

  • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Undervisningens innehåll

Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder?

Hur påverkar material och form ett föremåls hållbarhet?

Vi tittar på tryckhållfasthet och draghållfasthet, armering och balkar.

Olika materials elasticitet och hårdhet.

Ramar av olika slag t.ex. fackverk.

 

Olika typer av broar: balkbroar, bågbroar, hängbroar och snedkabelbroar typ Öresundsbron.

 

Detta kommer att bedömas

Grundläggande nivå

Du skall:

-vara aktiv och delaktig i gruppens arbete.

-använda verktyg och material på ett säkert sätt.

-ha en grundläggande kunskap om några vanliga brotyper.

-kunna redogöra för den brotyp ni byggt, tala om hur ni byggt er bro.

-fundera på vilket material bron skulle byggas av om den skulle byggas i verkligheten.

-ge exempel på positiva och negativa konsekvenser av en bro (i samhället, miljön och/eller människors liv).

-redovisa punkterna ovan muntligt.

 

För högre nivå

Ska du dessutom:

-bidra i diskussioner med idéer till hur bron skall byggas.

-kunna beskriva några vanliga brotyper och deras egenskaper.

-kunna resonera om broars betydelse i samhället.redovisa hur er bro är uppbyggd.

-redovisa punkterna ovan med lämpliga begrepp och termer i en skriftlig rapport.

-visa säkerhet vid bygget av bron såväl praktiskt som teoretiskt.

-aktivt föreslå hur er bro skall kunna byggas och utvecklas.

-lyssna på allas förslag och tillsammans utveckla dessa till bra och realistiska idéer.

-reflektera kring hur bron skulle kunna utvecklas vidare eller gjorts annorlunda.

-reflektera kring hur broar påverkar vårt samhälle och vår miljö.

 

-redovisa punkterna ovan med lämpliga begrepp och termer i en skriftlig rapport.

Matriser

Storkskolan Teknik år 7-9 Skolverksmodell UTAN indelningar

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **viss** användning av ämnesspecifika begrepp beskriva **hur enkelt identifierbara delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **relativt god** användning av ämnesspecifika begrepp beskriva **hur ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **god** användning av ämnesspecifika begrepp beskriva **hur ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och **visar då på andra liknande lösningar**.
Material & deras användning
Dessutom för eleven **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **enkla** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **utvecklade** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **välutvecklade och genomarbetade** fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Dokumentera
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet till **viss** del är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: