Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga altan.

Skapad 2018-12-18 13:18 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Trä
Här ska du förklara hur man bygger en altan.

Innehåll

Vi startar med en film om hur man bygger en altan.

Film: https://youtu.be/nrqY_f4AP9s?t=10s

Boken du ska använda  är: Träarbete sidan 149-161

Uppgift som du ska jobba med:

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/76riwa29_norrtalje_se/ERW4k6O8F0xGg4iNRWSfWp8Bi6SPtCthjzscuFR_UbH25g?e=DfrJfc

 

 

 

Uppgifter

 • Altan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Trä  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Trä  -
 • Stommar av trä, till exempel bjälklag, regelverk, takkonstruktioner och prefabricerade träkonstruktioner.
  Trä  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Trä  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Trä  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Trä  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Trä  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Trä  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Trä  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Trä  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Trä  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Trä  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Trä  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Trä  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Trä  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: