Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2018-12-18 13:54 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Geografi
Geografin i årskurs 4 handlar om: - olika slags kartor, - väderstrecken, - Sverige, och hur Sverige är uppdelat, - naturtyper, - naturområden, - att jämföra, - att se likheter och skillnader, - geografiska begrepp, - och mycket mer!

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi:
Jag kan namn och läge på Halland och några andra landskap i min närhet.
Jag kan namn och läge på hälften av landskapen i Sverige.
Jag kan namn och läge på minst 20 landskap i Sverige.
Jag kan namn och läge på de tre största städerna + Halmstad.
Jag kan namn och läge på de tre största städerna + Halmstad. Jag kan även de två största sjöarna och öarna i Sverige.
Jag kan namn och läge på de tre största städerna + Halmstad. Jag kan även fem städer till. Jag kan de två största sjöarna och öarna i Sverige samt haven som omger Sverige.
Kartkunskap:
Jag kan använda kartbokens register och rutsystem med hjälp av en vuxen eller en kompis.
Jag kan på egen hand använda kartbokens register och rutsystem.
Jag kan använda kartbokens register och rutsystem, samt förklara hur det fungerar.
Väderstreck:
Jag kan fyra väderstreck.
Jag kan väderstrecken.
Jag kan väderstrecken. Jag lösa uppgifter efter instruktioner med hjälp av väderstreck.
Geografiska begrepp:
Jag kan förklara tre geografiska begrepp.
Jag kan förklara fem geografiska begrepp.
Jag kan förklara åtta geografiska begrepp.
Landsdelar
Jag vet indelningen på kartan av Götaland, Svealand och Norrland.
Jag vet indelningen på kartan av Götaland, Svealand och Norrland. Jag vet ett landskap som ligger i varje landsdel.
Jag vet indelningen på kartan av Götaland, Svealand och Norrland. Jag vet några landskap som ligger i varje landsdel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: