👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bygger "PEPPARKAKSHUS" i kartong

Skapad 2018-12-18 13:55 i Furulunds skola F-6 Partille
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi tittar på olika konstruktioner. Vad är det som gör att hus och t ex broar håller? Ni gör ritning och konstruerar efter den. Hur gör man när man konstruerar något som ska hålla?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan att:

- förstå och använda nya ord och begrepp och använda teknikens uttryckssätt i samband med arbetet med tekniska konstruktioner (skisser, ritningar, bilder etc)
- upptäcka och förstå hur olika material fungerar i olika konstruktioner och varför

- veta hur man kan hitta olika lösningar på problem genom att t.ex. pröva sig fram
- veta hur man kan se och använda olika konstruktioner i olika sammanhang. 

Bedömning - vad och hur

Läraren kommer att bedöma hur väl du kan

 • resonera kring material som ger hållfast och stabil konstruktion
 • planera ditt konstruktionsarbete genom att göra skisser, planera material och metoder för att bygga en bro
 • ompröva och förbättra din/er konstruktion både i planeringen och i genomförandet
 • beskriva och presentera ditt arbete i skisser, bilder, modeller och tal/text och använda begrepp ur teknikens värld

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

- träna på att se och lösa olika praktiska problem i grupper
- i grupper göra en skiss och planera vilket material som behövs
- ha genomgångar i grupp
- arbeta i grupp eller enskilt enskilt
- diskutera olika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknikmatris år 5

Når målet
Når ej målet
Planering
Kan på egen hand göra en planering av arbetet, med enkla skisser eller ritningar med mått angivelser.
Kan med handledning göra en enkel planering eller skiss
Kontruktion
Kan bygga enkla konstruktioner självständigt/tillsammans med en kompis.
Kan med handledning bygga enkla konstruktioner
Dokumentation
Kan självständigt eller i par dokumentera sitt arbete, i t.ex. en enkel skiss med text. Kan göra en enkel presentation
Kan med stöd dokumentera sitt arbete och presentera sitt arbete