Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2 v. 2-8

Skapad 2018-12-18 14:04 i Frötuna skola Norrtälje
Pedagogisk planering som ligger till grund för undervisningen för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under veckorna 2-8 kommer du att få prova på några vanliga bollsporter och bollekar. Du kommer även att få ha två skridskodagar och en friluftsdag att se fram emot under denna period.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-8

Förmågor

 • Att kunna delta i olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus och kunna anpassa sina rörelser till aktiviteten (t ex kommer vi att träna på att kasta/fånga, bollkontroll genom att passa/skjuta/dribbla.)
 • Samarbetsförmåga och visa respekt för andra.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
 • Träna på att följa och förstå gemensamma regler under lektionen samt i leken och i spelen.
 • Träna på att samarbeta med dina kompisar i lekar och bollspel.
   

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i alla övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Samarbeta med dina kompisar.

Att du kan lyssna på och respektera de instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att prova på olika bollsporter och bollekar t ex som basket, innebandy, fotboll, spökboll och mycket mera. Vi kommer även att ha skridskoåkning.

 

Bedömning

Matrisen visar vilka förmågor eleven har visat under lektionerna och vilka förmågor eleven kan sträva mot för att utvecklas i ämnet.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 2-3

--->
--->
--->
Idrott och rörelse
Utveckla förmågan att motionera, leka, utföra spel och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Deltar i olika rörelseaktiviteter, lekar och spel både inomhus och utomhus.
Deltar aktivt och tar ansvar för sig själv vid lekar och spel. Försöker att på egen hand utföra och anpassa rörelsen i olika aktiviteter.
Deltar med förståelse för momentets karaktär. Eleven kan samspela med lagkamrater. Kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika moment både inomhus och utomhus.
Deltar i olika övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Utmanar sina motoriska färdigheter (Vågar prova nytt). Kan använda sig av olika redskap/ material för att utveckla och stimulera sin motorik.
Regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
Klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter.
Samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter
Klarar till viss del av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter
Klarar relativt väl av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Klarar väl av att samarbeta i lekar och idrottsaktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: