Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska åk 7 vt19

Skapad 2018-12-18 14:12 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

 

Vecka 

Lektion 1 

Måndag

Lektion 2

Onsdag

Lektion 3

Torsdag

Läxa/prov/inlämning

2

Repetera kapitel 6, 7 och 8

Repetera kapitel 6, 7 och 8

Repetera kapitel 6, 7 och 8

 

3

Repetera kapitel 6, 7 och 8

Repetera kapitel 6, 7 och 8

PROV 17/1

PROV 17/1. Prov på kapitel 6, 7 och 8

4

Kapitel 9

- Färgord

 

Kapitel 9

Kapitel 9

 - Adjektiv

 

5

Kapitel 9

 - Uttal av ”è” och ”ê”

 

Kapitel 9

Kapitel 9

Glosförhör kapitel 9 torsdag 31/1

6

Kapitel 10

 - Fritidsaktiviteter

 - Repetition: -er-verb

 

 

 

Kapitel 10

 - Säga vad man tycker om/inte tycker om att göra

Kapitel 10

 - Possessiva pronomen

 

7

Kapitel 10

 - Uttal av ”oi”

 

Kapitel 10

Kapitel 10

Glosförhör kapitel 10 torsdag 14/2

8

 

SPORTLOV

 

9

Kapitel 11

 - Frankrike

 - Uttal av ”c” och ”ç”

 

Kapitel 11

Kapitel 12

 - Klockan

 

10

Kapitel 12

 • Uttal av ”on” och ”om”

 

Kapitel 12

 

Kapitel 12

Glosförhör kapitel 12 torsdag 7/3

11

Repetera kapitel 9, 10, 11 och 12

 

Repetera kapitel 9, 10, 11 och 12 

PROV 14/3

PROV 14/3. Prov på kapitel 9, 10, 11 och 12

 

12

Kapitel 13

 - Väderstreck

 

Kapitel 13

Kapitel 13

 - Il y a, il n’ya pas de, à och en

 

13

Kapitel 13

 - Uttal av ”ou”

 

Kapitel 13

Kapitel 13

Glosförhör kapitel 13 torsdag 28/3

14

Kapitel 14

 - Mat och dryck

 

Kapitel 14

Kapitel 14

 - Beställa något att äta och dricka

 

 

15

Kapitel 14

 - Uttal av ”qu”

 

Kapitel 14

Kapitel 14

Glosförhör kapitel 14 torsdag 11/4

16

 

PÅSKLOV

 

17

Kapitel 15

 - Franska matvanor

 - Uttal av ”ch”

 

Kapitel 15

Kapitel 16

 - Europas länder

 - Nationalitetsord

 - Språk

 

18

Kapitel 16

 - en och au

 - Uttal av ”o”

Kapitel 16

 - Ordningstal

 - Verbet ”venir”

 

Kapitel 16

 

Inlämning: 2/5. Skriv ett vykort från din semester

19

Kapitel 17 

 - Veckodagar, månader, datum

 

Kapitel 17 

Kapitel 17

 - au och à la

 

 

20

Kapitel 17

 - Genitiv

 - Uttal av ”y”

 

Kapitel 17 

Kapitel 17

 

Glosförhör kapitel 17 torsdag 16/5

21

Kapitel 18

 - Vädret

 

Kapitel 18

Kapitel 18

 - Verbet ”faire”

 

22

Kapitel 18

 - Uttal av ”en”, ”an”, ”am” och ”em”

 

Kapitel 18

Kapitel 18

 

Glosförhör kapitel 18 torsdag 30/5

23

Kapitel 19

 - Årstider

 - Släktskapsord

 - Aktiviteter

Kapitel 19

 - Uttal av ”in”, ”im” och ”ain”

Kapitel 20

 - Tre fransktalande länder

 - Uttal av ”g”

 

 

24

 

SKOLAVSLUTNING

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: