👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Fröken Europa"

Skapad 2018-12-18 14:16 i Elmsta skola Norrtälje
Grundskola 5 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Gemensam läsning av "Fröken Europa". Vi läser enskilt, i par/grupp och gemensamt om Kristin och hennes klasskamrater som får en ny lärare, Eva, i femman. Eva är inte som andra lärare, hon tar med klassen på ett spännande och annorlunda äventyr genom Europa. Ett läsäventyr om en skolklass, som ger sig ut på ett äventyr. Till sist kommer det att bli "din tur".

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Arbetsformer

Vi kommer att läsa boken "Fröken Europa" Du får träna både att läsa tyst för dig själv och högt för en kamrat. När vi arbetar med läsförståelse får du frågor som du svarar på enskilt i din skrivbok eller så 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv SO SvA
Bedömningsmatris i svenska åk 4-6

På väg mot att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Läsa, strategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa, förståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Läsa, tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.