Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9_2019

Skapad 2018-12-18 14:22 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
När du har läst kapitlet så kan du olika vinklar och kan göra beräkningar med dem. Du vet och kan räkna med Pythagoras sats och mycket annat. Intressant, häng med!

Innehåll

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

Mål för denna kurs är att du ska:

grundläggande kurs

 • kunna olika vinklar och räkna med dem,
 • vad Pythagoras sats innebär  och att använda dig av den,
 • att utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala,
 • om begreppet likformighet och att utföra beräkningar med hjälp av likformighet,
 • om spegelsymmetri och rotationssymmetri.

i fördjupad kurs

 • du lär dig mer om skala likformighet;
 • du lär dig mer om volym av olika kroppar;
 • du lär dig mer att använda Pythagoras sats;
 • du räknar med rymddiagonal.

FÖR ATT NÅ MÅLEN KOMMER DU ATT

 • Medverka i genomgångar (träna din muntliga matte)
 • Träna på skriftliga uppgifter
 • Lösa matematiska problem
 • arbeta i grupper
 • träna på muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning i tema Geometri

Formulera och lösa problem

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Modeller
Eleven kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Användande av begrepp
Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Val av metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Beräkningar
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Matematiska resonemang

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samtala
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Uttrycksformer
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Argumentera
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: