Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-12-18 14:28 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vi arbetar med att lära oss mer om olika religioner, vi fokuserar på Kristendomen, Judendomen och Islam.

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska veta vad begreppet Religion betyder. De ska känna till några högtider, symboler och berättelser inom Kristendomen, Islam och Judendomen. De ska känna till någon plats i närområdet för religionsutövning, samt lära sig om Kristendomens roll i skolan förr i tiden. 

Bedömning - vad och hur

Du ska känna till begreppet Religion.

Du ska ha förståelse för att alla har rätt att tro på vad de vill.

Du ska känna till att det finns många olika religoner, men att vi nu lär oss om de största religionerna. 

Du ska känna till att Kristendomen har korset som symbol, några kristna högtider samt känna igen några berättelser ur Bibeln. Du ska känna till vad en kyrka och präst är. Du ska känna till att det finns en kyrka i Ullared, och veta lite kring kyrkans roll i skolan förr i tiden. 

Du ska kunna att att Judendomen har en stjärna som symbol, någon judisk högtid och någon berättelse som hör till Judendomen. Du ska veta att den heliga byggnaden heter Synagoga, och den som leder bönen heter Rabbin.

Du ska känna till att Islam har en måne och stjärna som symbol, någon muslimsk högtid samt någon berättelse inom Islam. Du ska veta att den heliga byggnaden heter Moské och att den som leder bönen kallas Imam. 

 

Undervisning och arbetsformer

* Läsa/lyssna på faktatext

* Läsförståelsefrågor 

* Diskussioner

* Filmer

* Ljudklipp

* Mentimeter

* Arbete i grupp

* Arbete i par

*Åldersblandad undervisning 

 

Utvärderas genom att elverna får berätta vad de har lärt sig och hur de tycker att arbetssätten har varit. Även utvärdering efter enskilda lektioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: