👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pluttifikation???

Skapad 2018-12-18 14:40 i Brearedsskolan Halmstad
Prima 3A kapitel 1-4.
Grundskola 3 Matematik
"Hejsvejs, hojtade Pippi och svängde sin stora hatt. Kommer jag lagom till pluttifikationen?". Ja, håll i hatten för nu ska både du och Pippi får lära er att multiplicera. Man kan fundera på om Pippi kan klockan? Vad tror du? Vi kommer i alla fall att arbeta med klockan nu och även med huvudräkning och med att göra egna tabeller och diagram.

Innehåll

Våra mål:

Du ska kunna:

 • räkna huvudräkning med addition i talområdet 0-20.
 • räkna huvudräkning med subtraktion i talområdet 0-20.
 • räkna huvudräkning med multiplikation i talområdet 0-20.
 • göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar med tid.
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram.

Så här arbetar vi:

Vi kommer att:

 • träna multiplikationstabellerna 2-6 samt 10 på olika sätt t ex på Skolplus, Nomp och med kort.
 • träna på klockan på ipads och /eller datorer.
 • arbeta i boken.
 • spela spel.
 • se på film.
 • göra egna undersökningar.

Bedömning:

 Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

 • alla rätt på Raketen (Skolplus): addition-med och utan övergång 0-20.
 • alla rätt på Raketen (Skolplus): subtraktion-med och utan övergång 0-20.
 • alla rätt på ett blad med blandade multiplikationsuppgifter i talområde 0-20.
 • alla rätt på Nomp 2D: Klockan-tidsskillnad, timmar.
 • alla rätt på Nomp 2D: Klockan-hela analoga klockan.
 • tillverka ett eget diagram efter en tabell.
 • alla rätt på Nomp 2C: Statistik-antal i tabeller och diagram.
 • alla rätt på Nomp 2C: Statistik-hitta i tabeller och diagram.
 • du deltar i samtal om slumpmässiga händelser.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • alla rätt på Raketen (Skolplus): addition-med och utan övergång 0-100.
 • alla rätt på Nomp 2C: Subtraktion-med ental och övergång.
 • alla rätt på ett blad med blandade multiplikationsuppgifter i talområde 0-50.
 • alla rätt på Nomp 3A: Klockan-läsa digital tid-hela timmar.
 • tillverka ett eget diagram efter en egen tabell, där du namnger vad som mäts och har en tydlig rubrik.
 • alla rätt på Nomp 2D: Statistik-högst och lägst i tabeller och diagram.
 • alla rätt på Nomp 2D: Statistik-skillnader i tabeller och diagram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Pluttiflikation???

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Huvudräkning
Addition
har alla rätt på Raketen (Skolplus): addition-med och utan övergång 0-20.
har alla rätt på Raketen (Skolplus): addition-med och utan övergång 0-100
Huvudräkning
Subtraktion
har alla rätt på Raketen (Skolplus): subtraktion-med och utan övergång 0-20
har alla rätt på Nomp 2C: Subtraktion-med ental och övergång
Huvudräkning
Multiplikation
har alla rätt på ett blad med blandade multiplikationsuppgifter i talområde 0-20
har alla rätt på ett blad med blandade multiplikationsuppgifter i talområde 0-50
Klockan
har alla rätt på Nomp 2D: Klockan-tidsskillnad, timmar
Klockan
har alla rätt på Nomp 2D: Klockan-hela analoga klockan
har alla rätt på Nomp 3A: Klockan-läsa digital tid-hela timmar
Tabeller och diagram
tillverka ett eget diagram efter en tabell.
tillverkar ett eget diagram efter en egen tabell, där du namnger vad som mäts och har en tydlig rubrik
Tabeller och diagram
har alla rätt på Nomp 2C: Statistik-antal i tabeller och diagram
har alla rätt på Nomp 2D: Statistik-högst och lägst i tabeller och diagram
Tabeller och diagram
har alla rätt på Nomp 2C: Statistik-hitta i tabeller och diagram
har alla rätt på Nomp 2D: Statistik-skillnader i tabeller och diagram
Slumpmässiga händelser
deltar i samtal om slumpmässiga händelser