👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Albanska (Shqip) åk 4-6

Skapad 2018-12-18 15:22 i Tjärnaskolan Borlänge
Vårt språk är bäst! Så sött och bred! Det är fri och är lätt! Som är vackert och är värd! Naim Frashëri
Grundskola 4 – 6 Modersmål
En stark modersmål leder till ett stark identitet. Undervisningen i albanska modersmål ska hjälpa dig att behålla och utveckla albanska språket.

Innehåll

Mål:

Undervisningen i albanska språket ska hjälpa dig att utveckla och berika dina kunskaper i albanska språket och albanska kultur. För att kunna använda albanskan både muntligt och skriftligt. 

 

 Vi ska arbeta med:

 • att läsa olika typer av texter (litteratur, fakta osv.) och jobba med frågor som handlar om innehållet och med nya ord som dyker upp. Samtidigt vi kommer att lära känna dem författare som har lämnat avtryckt i albanska litteratur historien
 • att skriva olika typer av texter (brev, fakta, inbjudan berättelse osv.)
 • temaarbete (t.ex. albanska nationala dagar, internationella dagar osv.)
 • att jobba med grammatik - synonymer -  antonymer
 • att kolla korta filmer för att stötta undervisning
 • att lyssna på folk musik och prata om traditioner i olika delar av Albanien  

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera modersmålet i både tal och skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål i albanska åk 4-6

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Du läser korta sammanhängande texter och börjar få flyt i sin läsning. Ibland läser du om och rättar sig själv vid behov.
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Har svårigheter med dubbla bokstäver.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
UTTRYCKA SIG I ALB
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bildstöd. Skriver med någon blandning av dubbla bokstäver. Har svårigheter med albanska dubbla bokstäver.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Skriver på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder. Har svårigheter med bokstäverna (Xh, GJ, DH, X, LL, RR, NJ, TH, SH, och ZH).
Uttrycker sig tydligt och säkert. Skriver och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera (lyssna och förstå)
Förstår tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom bekanta arbetsområden.
Förstår helheten i naturligt taltemmpo främst inom bekanta vardagssituationer.
SAMTALA
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
JÄMFÖRA OCH SE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN SPRÅKEN
Försöker göra jämförelser mellan språken.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och drar slutsatser, med handledning. Använder sina kunskaper för att utveckla sitt språk, med handledning.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och dra egna slutsatser. Använder medvetet sina kunskaper för att utveckla sitt språk.
Kultur och samhälle
Du har god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om. Du har enkla, kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med viss koppling visar grundläggande kunskaper.
Du har ganska god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör jämförelse: Svensk- Albansk Du har utvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med relativt god koppling visar goda kunskaper.
Du har väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om.Du gör goda jämförelse: Svensk- Albansk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.