Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4 - Medeltiden

Skapad 2018-12-18 15:48 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
När vi är klara med medeltiden kommer ni veta mycket om kungar, nunnor, munkar och om hur det var att leva i staden och på landet. Men också mer om inbördeskrig, tiggare, pest och bondeuppror.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med och vad ska du lära dig?

Hur kan vi veta något om medeltiden och vad finns det för spår av medeltiden idag. 

Vad kyrkan betydde för medeltidens människor, både rika och fattiga.

Vad kungen gjorde för att öka sin makt i Sverige.

Hur Sverige blev kristet.

Skillnader och likheter mellan levnadsvillkoren då jämfört med vikingatiden och nu. 

Varför människor delades in i frälse och ofrälse och innebörden av detta. 

Varför städer började växa fram på medeltiden och hur den medeltida staden fungerade.

Vad var Hansan och vad spelade den för roll för länderna kring Östersjön och deras utveckling.

Digerdöden och hur den påverkade människors levnadsvillkor.

Riddare och hur bilden av riddare används idag. 

Bönderna och hur de kunde skaffa sig inflytande i slutet av medeltiden. 

Boktryckarkonsten, varför en viktig uppfinning?

Upptäcktsresor och anledningen till dessa. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi läser tillsammans i Upptäck Historia.

Vi arbetar med arbetsblad kopplade till det vi läser i Upptäck Historia.

Vi tittar på film. 

Vi diskuterar, analyserar och samtalar om medeltiden.

 

Underlag för bedömning

Dina arbetsblad

Hur du deltar i diskussioner och samtal

Läxförhör

Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: