👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading and analysing literature

Skapad 2018-12-18 17:06 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
During this assignment you are going to read a novel. While reading your novel we will have book talks where we discuss different apsects of your novel. We will also watch the movie based on the novel you have read and make comparisons between the novel and the movie. As part of this assignment we will also talk about formal writing. This will be a preperation for the academic papers that you will write as a final examination of this assignment.

Innehåll

 

This assignment consists of several parts as described below:

Week 2 

Introduction to the assignment and visit to the school library.

 

Week 3-6

Reading novels, book talks and watching movies based on the novels. (See assignment called "Book talks" for further instructions.)

Formal writing revisited to prepare for up-coming essay.

https://www.engvid.com/5-tips-to-improve-your-writing/

https://www.engvid.com/12-common-errors-in-academic-english/

https://www.engvid.com/academic-vocabulary-cause-effect-verbs/

https://www.engvid.com/english-resource/academic-word-list/

 

Week 7

Comparing novels and movies.

The following talking points will be the base for our discussions as we compare the novel to the movie:
 • Did the movie meet your expectations after reading the novel? Why/ why not?
 • compare the following aspects; characters, setting, tone, development of the story,
 • what are the main differences between the novel and the movie?
 • which did you prefer; the novel or the movie? Why?

 

 Make a first draft for your academic papers, decide what perspective you will focus on. (See seperate assignment for further intsructions)

 

 

Week 8-11

Writing an academic paper based on the novel you have read.

 

Uppgifter

 • Book

 • Literary analysis

 • Book talks

 • Literary analysis essay

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
  Eng  -
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.
  Eng  -