Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenprojekt Pelle och Maja 2018-2019

Skapad 2018-12-18 18:44 i Öfre Slotts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Gemensamt fokusområde: Hållbarhet - från det enkla till det komplexa

Innehåll

Ekologisk hållbarhet – Pelle och Majas Vattenprojekt.

 

Bakgrund:

 

Under höstens inventeringsfas fortsatte vi samtidigt med vårt djurprojekt då det var några barn som inte hunnit välja sitt djur. Vi såg då att barnen var intresserad av vilka djur och växter som lever i vatten. Speciellt saltvatten då ett av djuren var sjöstjärna. Utifrån vårt Fokusområde ”Hållbarhet - från det enkla till det komplexa" såg vi att här kunde vi fånga upp deras intressen. Att det lilla man gör har betydelse.

 

Pedagogfokus: Ekologisk och social hållbarhet. Vi vill fördjupa oss i havets betydelse för den hållbara utvecklingen för att skapa en förståelse för havets betydelse för världen och samhället tillsammans med barnen.

 

Barnfokus: Vatten. Livsformer i vattnet, vattnets olika former såsom fast, flytande, vattnets betydelse för liv.

 

Syfte:

·       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv Lpfö 98 Rev 2016

 

·         Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Lpfö 98 Rev 2016

 

·       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö Lpfö 98 Rev 2016

 

Målformuleringar / Pedagogfokus:

 

Barnen ska få en ökad förståelse för hur människan påverkar naturen och naturen påverkar människan. Stimulera och påverka barnen till att bli demokratiska och delaktiga världsmedborgare som tar ansvar för såväl sin sociala omgivning som miljön. (Social och ekologisk hållbarhet)

Att skapa hållbara relationer mellan människa och djur.

 

 

 Målkriterier:

- Att barnen får möjlighet att vara delaktiga i att sopsortera och återvinna.

 

- Att barnen får öva på att spara på vattnet när man tvättar sig och spolar.

 

- Att barnen känner ett ansvar för att inte skräpa ner i naturen då det drabbar både oss människor och djur.

 

- Att låta barnen möta vatten på olika sätt.

 

- Att barnen får prova olika experiment.

 

- Att barnen ges kunskap om djur, växter och annat de blir intresserade av (som finns i havet).

 

Barnens nyfikenhetsfrågor:

 • Vilka djur lever i vattnet?
 • Varför är vattnet ibland salt?
 • Var kommer saltvatten ifrån?
 • Var kommer vanligt vatten ifrån?
 • Vad händer med vatten när det dunstar - fryser.
 • Sopsortering.
 • Vad är skillnaden mellan hav, sjö, å?

Arbetssätt:

Se nedanstående uppgifter: 

Uppgifter

 • Flyta/ sjunka

 • Jordgloben, vatten och land

 • Kaffefilter och tusch.

 • Akvarium

 • Sortera skräp

 • Planteringexperiment v14

 • Skräp i havet v 17

 • Vilka experiment? v 18

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: