Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative Biography

Skapad 2018-12-18 21:28 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Engelska
Hitta en bild och skapa en historia av den personens liv.

Innehåll

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Varför ska vi arbeta med det här?

Det finns många fördelar med att kunna föreställa sig hur andra människor lever. Inte minst bidrar det till förståelse och empati för andra människor. Med denna uppgift får du chansen att reflektera över de faktorer som påverkar hur människors liv kan bli. Du får skapa en människas livshistoria. Samtidigt får du möjlighet att träna både skriftligt och muntligt.

Detta kommer du att få undervisning om

 • Hur en biografi kan se ut
 • Det som kan ingå i en biografi
 • Hur du kan använda dig av rättningsmallen
 • Olika fraser och ord som kan binda ihop texten
 • Vad lämplig kamratfeedback är och varför det görs

 Det här ska du lära dig

 • Att skriva en kreativ text med innehåll och struktur i form av en biografi
 • Hur du kan bearbeta och förbättra din text
 • Att kunna ge positiv feedback till en klasskamrat
 • Att kunna berätta din biografi muntligt till andra

Så här kommer vi att arbeta

Jag kommer att ge ett exempel på en biografi och sedan diskuterar vi innehållet och strukturen samt språket som ingår. Jag kommer att visa hur man kan hitta en bild att använda. Jag kommer att ge ett exempel på en biografi och sedan diskuterar vi innehållet och strukturen samt språket som ingår. Jag kommer att visa hur man kan hitta en bild att använda. Du kommer att få stödfrågor som kan hjälpa dig att utveckla innehållet i din biografi.

Efter du har skrivit och lämnat in den i Classroom ska jag läsa den och komma med några kommentarer och förslag på hur du kunde utveckla texten ännu mer. Förhoppningsvis hinner vi med någon form av kamratrespons också där du kan få respons från någon annan i klassen om det du har skrivit.

 

Till slut kommer du att skriva om din text i Exam.net. När du skriver kommer du att få tillgång till stödfrågor. Texten du skriver i Exam.net behöva inte vara precis samma som du har redan skrivit - men det kan vara. Om du vill skriva en helt ny biografi är det också okej. Du får bestämma själv.

 

Detta kommer att bedömas  

Jag kommer att bedöma din insats med hjälp av en matris kopplad till de relevanta kunskapsområdena.

 

Uppgifter

 • Stödfrågor

Matriser

En
Kreativ biografi

Utveckling behövs
På väg
Bra
Mycket Bra
Kommunikation
TEXTEN BEHÖVER TYDLIGGÖRAS OCH UTVECKLAS
TEXTEN. ÄR ENKEL MEN BEGRIPLIG
TEXTEN ÄR UTVECKLAD SAMT HAR MÅNGA LÄMPLIGA DETALJER
TEXTEN ÄR MÅNGSIDIG, VÄL KONSTRUERAD OCH UTVECKLAD
Syfte
Syftet i texten är otydligt.
Syftet i texten är begripligt.
Syftet i texten är tydligt.
Syftet i texten är mycket tydligt.
Introduktionen
Det finns ingen introduktion.
Det finns en introduktion.
Introduktionen inleder texten på ett lämpligt sätt.
Introduktionen tydliggör syftet i texten på ett effektivt sätt.
Mitten
Den röda tråden är svår att följa.
Det finns en röd tråd.
Det finns en röd tråd och idéer som är kopplade till varandra med bindningsord.
Det finns en röd tråd och idéer som är kopplade till varandra på ett tydligt och kreativt sätt.
Slutet
Det finns ingen avslutning.
Det finns en avslutning.
Avslutningen lyckas avsluta texten på ett lämpligt sätt.
Det finns en kreativ avslutning som bidrar till hela texten.
Stycken
Det finns inga stycken.
Det finns stycken.
Stycken är oftast indelade på ett tydligt sätt.
Stycken är indelade på ett mycket tydligt sätt.
Grammatik
De grammatiska formerna är olämpliga.
De grammatiska formerna är delvis lämpliga.
De grammatiska formerna är oftast lämpliga och varierande.
De grammatiska formerna är varierande och komplexa.
Ordförråd
Ett större ordförråd behövs för att förmedla betydelsen av texten.
Ordförrådet räcker för att förmedla betydelsen av texten.
Ordförråd räcker gott för att förmedla betydelsen av texten.
Ett brett ordförråd används för att förmedla och förstärka betydelsen av texten.
Stavning
Stavfel gör att texten är svår att förstå.
Stavfel påverkar texten.
Stavfelen påverkar inte texten.
Få eller inga stavfel finns.

Bearbetning av din biografi

Jag kommer att kommentera ditt första utkast. Använd mina förslag för att utveckla din biografi.
Utveckling behövs
På väg
Bra
Mycket Bra
Bearbetning och utveckling
Berättelsen är inte utvecklad.
Berättelsen är utvecklad.
Berättelsen är välutvecklad.
Berättelsen är mycket välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: