Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, omkrets, area & geometri

Skapad 2018-12-19 01:01 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 – 3 Matematik
Linjal, centimeter, sida, hörn och cylinder. Konstiga ord? Inte alls. I detta arbetsområde ska du få lära dig använda linjal, räkna ut både omkretsen och arean samt känna igen en massa olika geometriska figurer.

Innehåll

Tidsplan VT 2021

Innehåll

 • Mäta med linjal
 • cm och m
 • sträckor
 • grundformerna
 • sida & hörn
 • omkrets
 • area
 • problemlösning
 • 3D former

Arbetssätt

 • Du kommer att få lära dig mäta med en linjal
 • Du kommer att få lära dig att rita sträckor med bestämd längd
 • Du kommer att få använda cm och m
 • Du kommer att få göra praktiska övningar
 • Du kommer att få träna på längd m h a övningshäften, spel, internet, appar och praktiska övningar.
 • Du kommer att få träna på de 4 grundformerna m h a övningshäften, spel, internet, appar och praktiska övningar.
 • Du kommer att få lära dig de 2 begreppen sida & hörn
 • Du kommer att få träna på omkrets m h a övningshäften, spel, internet, appar och praktiska övningar.
 • Du kommer att få träna på area m h a övningshäften, spel, internet, appar och praktiska övningar.
 • Du kommer att få träna på 9 andra former m h a övningshäften, spel, internet, appar och praktiska övningar.

Begrepp

mäta, linjal, cm, m, sida, hörn, omkrets, area, grundformer

Bedömning

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom skriftliga diagnoser, aktiviteter på lektionerna och praktiska övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Längd & Geometri

På god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan använda en linjal för att mäta olika sträckor.
Du kan använda en linjal för att mäta olika sträckor m h a en vuxen.
Du kan ofta använda en linjal för att mäta olika sträckor
Du är helt säker på att använda en linjal för att mäta olika sträckor
Du kan använda en linjal för att rita sträckor med bestämd längd.
Du kan använda en linjal för att rita sträckor med bestämd längd m h a en vuxen.
Du kan ofta använda en linjal för att rita sträckor med bestämd längd.
Du kan är helt säker på att använda en linjal för att rita sträckor med bestämd längd.
Du kan känna igen de 4 grundformerna och kan namnen på dem.
Du kan känna igen de 4 grundformerna och kan namnen på dem m h a en vuxen.
Du kan känna igen de 4 grundformerna och kan namnen på dem.
Du kan känna igen de 4 grundformerna och kan namnen på dem. Du kan dessutom tala om deras kännetecken.
Du behärskar begreppen sida och hörn.
Du vet vad begreppen sida och hörn är för något och du kan ibland säga hur många sidor och hörn en figur har.
Du vet vad begreppen sida och hörn är för något och du kan oftast säga hur många sidor och hörn en figur har.
Du är helt säker på begreppen sida och kan säga hur många sidor och hörn en figur har.
Du behärskar begreppet omkrets.
Du vet vad begreppet omkrets är för något. Du kan räkna ut omkretsen m h a en vuxen.
Du vet vad begreppet omkrets är för något. Du kan räkna ut omkretsen.
Du vet vad begreppet omkrets är för något. Du kan räkna ut omkretsen. Du kan använda dina kunskaper i problemlösning.
Du behärskar begreppet area.
Du vet vad begreppet area är för något. Du kan räkna ut arean m h a en vuxen.
Du vet vad begreppet area är för något. Du kan räkna ut arean.
Du vet vad begreppet area är för något. Du kan räkna ut arean. Du kan använda dina kunskaper i problemlösning.
Du kan känna igen formerna cylinder, kub, rätblock, klot, kon, oval, pyramid, romb och parallellogram. Du kan namnen på dem.
Du kan känna igen minst 3 av formerna cylinder, kub, rätblock, klot, kon, oval, pyramid, romb och parallellogram. Du kan namnen på minst av dem.
Du kan känna igen minst 6 av formerna cylinder, kub, rätblock, klot, kon, oval, pyramid, romb och parallellogram. Du kan namnen på minst 6 av dem.
Du kan känna igen alla formerna cylinder, kub, rätblock, klot, kon, oval, pyramid, romb och parallellogram. Du kan namnen på dem alla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: