Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i skolan

Skapad 2018-12-19 08:55 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Stora delar av vår värld är idag uppbyggd av kod. Med kod menas digitala instruktioner på olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, mobilen m.m. tar vi del av den kod någon annan har skapat och programmerat. De ska få en förståelse för vad som ligger bakom den digitala teknik som finns runt omkring oss.

Innehåll

Konkretisering av målen

Vi tränar bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
 • För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
 • Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter

 

Genomförande

Vad är teknik och hur har tekniken utvecklats under tid? 

Hur skiljer sig leksaker från förr och nu?

Vi kommer att starta upp detta tema med att titta på leksaker och ta reda på hur de rörliga delarna fungerar i leksakerna. Eleverna kommer sedan att få tillverka egna leksaker med rörliga delar. 

Vi kommer att prata om hur tekniker och ingenjörer arbetar för att få fram nya tekniska lösningar. De kommer att arbeta med att göra skisser och ritningar.

Vi kommer senare under temat titta närmare på hur dagens leksaker och datorspel programmeras och även då få lära sig att göra enkel programmering genom att prova på att med hjälp av din Ipad programmera.

Vi kommer att ha gemensam start/genomgångar med ett program i 10 delar (Programmera mera på UR.se) där vi lär oss vad programmering innebär, vilka färdigheter vi behöver öva upp samt om programmering historiskt sett . Vi samtalar om programmering och löser sedan uppgifter enskilt eller i grupp. Varje lektion avslutas med eget arbete i ett program som heter CODE.

Begrepp som du kommer att lära dig

skiss 

ritning

bugg

loop

binärkod eller maskinkod

 

Dokumentation och bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Identifiera problem och behov samt komma fram till olika slags lösningar
 • bygga efter instruktion enkla leksaker med rörlig del och hur väl du löser de problem som uppstår under arbetets gång.
 • diskutera kring behov och syftet med programmering men också hur det påverkar människan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: