Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champion 4 kapitel 7-11

Skapad 2018-12-19 09:02 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 Engelska
Vecka 41-46. Att lära ett nytt språk är roligt! Vi kommer att arbeta med New Champion 4 på ett varierat sätt och lära genom att leka, lära nya ord och grammatik, läsa, lyssna och samtala. Här samlar jag de områden vi arbetar med ett par kapitel i taget.

Innehåll

Det här ska vi lära 

Att använda engelska på ett kommunikativt sätt både muntligt och skriftligt

Kapitel 7: Några färger och sammandragna former av följande ord: 

 I am= I´m 

it is= it´s 

here is= here´s 

what is= what´s 

I have got= I´ve got 

I have not got= I haven´t got 

 

Kapitel 8: Några husdjur och olika former av är. 

I am = jag är 

You are = du är 

He/she/it is = han/hon/den/det är 

 

Kapitel 9: Räkna till 22 och plural med s på slutet. 

 

Kapitel 10: Fritidsintressen och veckodagarna.   

 

Kapitel 11: Kläder och bestämd form med the.

 

Så här ska vi jobba

 • vi arbetar med läromedlet New Champion 4 - textbook på olika sätt, exempelvis läsa, översätta, träna ord och meningar
 • sånger, korsord, spel och lekar för att befästa ord, uttryck och meningar
 • skriver meningar och texter i vår skrivbok
 • grammatik och olika ämnesområden i arbetsboken First step
 • undervisning i helklass, enskilt arbete, pararbete och arbete i grupper

 

Så här ska du få visa

 • vid samtal med klasskamrater och lärare i klassrummet
 • vid textbearbetning då vi läser och översätter texter
 • i din skrivbok där du får skriva
 • vid en diagnos och skriftlig uppgift som du kommer få lägga in här i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Champion 4 chapter 7-11

Att räkna till 22. .
Kan räkna till 22 muntligt.
Kan skriva det tal någon annan säger på engelska.
Kan skriva talen 1-22 och till största del stava dem korrekt.
Färger, husdjur och kläder
Kan ord för några färger, husdjur och kläder muntligt.
Kan ord för några färger, husdjur och kläder skriftligt.
Kan ord för några färger, husdjur och kläder och kan till största del stava dem korrekt.
Veckans dagar
Kan veckans dagar muntligt.
Kan veckans dagar skriftligt.
Kan veckans dagar och kan till största del stava dem korrekt samt använda stor bokstav i början.
Fritidsaktiviteter
Kan ord för några fritidsaktiviteter.
Kan berätta vilka fritidsaktiviteter man gör på vilka dagar.
Kan skriftligen berätta vilka fritidsaktiviteter man gör på vilka dagar och till största del stava korrekt och använda sig av korrekt grammatik.
Am, are och is
Kan med stöd använda sig av olika former av "be".
Kan berätta när man ska använda de olika formerna av "be".
Kan i tal och text använda sig av de olika formerna av "be" på ett korrekt sätt.
A, an, the och plural
Kan med stöd välja om det ska vara a, an eller the framför ett substantiv samt bilda plural med s på slutet.
Kan använda sig av a, an, the och plural med s på slutet och oftast välja rätt form.
Kan i tal och text välja om det ska vara a, an, the eller plural med s på slutet på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: