Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska New Champion 4 - Stugsunds skola

Skapad 2018-12-19 09:18 i Sternöskolan Karlshamn
New Champion 4 och andra källor
Grundskola 4 Engelska
Engelskan i åk 4 kommer att utgå från läromedlet New Champion 4.

Innehåll

 

Engelska

Denna planering sträcker sig över hela läsåret

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Konkretiserade mål
Du kommer att få träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter
Du kommer att få träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språket
Du kommer att få träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska
Du kommer att få chansen att utöka ditt ordförråd
Du kommer att få träna på några grammatiska strukturer

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier.
Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
Vi kommer göra olika presentationer och talövningar. 
Vi kommer träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, spel, arbetsbok, sånger, översättningsövningar.
Hörövningar
Högläsning i grupp och par.
Föra dialoger och intervjuer. 
Skrivövningar - gemensamt och enskilt

Grammatik som t.ex. böjning av verb i presens, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

Diagnoser, skriftliga och muntliga.

Varierat arbetssätt så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor.

Varierad undervisning för att stimulera alla eleverna.
 

Bedömning
Genom muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner.

Skriva kortare texter.
Test i läsförståelse och hörförståelse. 

Återkoppling från läraren om förbättringsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 4

Ej uppnådda mål ännu
Godtagbara kunskaper
--->
På väg mot
Väl godtagbara kunskaper
--->
På väg mot
--->
Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta i samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta aktivt i samtal och dialoger i olika ämnesområden.
Du kan ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på frågor i en intervju.
Du kan delta i en intervju med fler frågor och svar.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra kan förstå.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer så att andra kan förstå.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan skriva en enkel text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en längre text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren, kamrater samt egna reflektioner.
Använda strategier i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda några få grammatiska regler
Du kan använda några grammatiska regler
Du kan använda flera grammatiska regler
Jämföra olika områden där engelskan används med egna kunskaper och erfarenheter
Du kan berätta något om levnadssätt i något engelsktalande land.
Du kan berätta om levnadssätt i engelsktalande länder och säga någon likhet eller olikhet med vårt land.
Du kan berätta om levnadssätt i engelsktalande länder och säga flera likheter och olikheter med vårt land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: