Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9 vt-19 - Los sueños y el futuro

Skapad 2018-12-19 09:41 i Söderskolan Falkenberg
Arbeta med texter där personer beskriver vad man drömmer om att göra i framtiden. Lära sig prata i framtid (ir + a + grundform). Skriva och berätta om sin egen framtid.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
El futuro

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla en kommunikativ förmåga genom att träna på att förstå talad och skriven spanska och använda detta för att uttrycka dina egna åsikter och berätta om något. 
Du kommer få lära dig hur du på olika sätt kan uttrycka vad du vill göra i framtiden. Du ska kunna använda framtidsform (IR + a + grundform) på spanska.
Du ska få kunskap om livsvillkor i Nicaragua, fakta om landet samt jämföra Nicaragua med Sverige och eventuellt något annat land. 

Bedömning - vad och hur

Efter att ha läst texter och hört andra berätta om sina framtidsdrömmar bedömer jag om du kan uttrycka dina drömmar och tankar om framtiden på spanska, bl.a med hjälp av futurum (framtidsform). Du väljer själv hur du vill förmedla övriga framtidsdrömmar till mig, men din ena en-minutare ska handla om din framtid.

Du ska berätta om Nicaragua och livsvillkoren där, samt vad personer i landet har för drömmar om framtiden. Du ska också jämföra Nicaragua med Sverige och eventuellt något annat land. Detta redovisar du på det sätt du vill men vi ett speciellt tillfälle.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få läsa olika texter om vad några personer drömmer om att göra i framtiden. Vi kommer arbeta med olika sätt att uttrycka något man vill/ska göra i framtiden samt olika yrken. Du kommer träna genom att göra olika uppgifter muntligt och skriftligt. Du kommer arbeta med läsförståelse och svara på frågor. 
Du ska få inblick i hur livet kan se ut och vad människor har för drömmar och önskemål i Nicaragua. Du ska få träna på att jämföra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: