👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 - ENG - Läsförståelse - HT18

Skapad 2018-12-19 09:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 5 Engelska
Vi ska utveckla din läsförståelse i engelska!

Innehåll

Mål

Du ska kunna:
- förstå och tolka innehållet i olika slags texter
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Arbetets innehåll

Vi ska jobba med olika texter för att öva upp din läsförståelse i engelska.

Du kommer få jobba med:
- texter från läroboken "What's Up 5"
- strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa läsning efter framställningens form och innehåll.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer jobba med detta under några veckors tid, samtidigt som vi tränar på andra saker i engelska (t.ex. glosor, att prata på engelska m.m.).

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer få träna på läsförståelse under lektionstid, där du även kommer få möjlighet att visa vad du förstår. I slutet av området kommer vi ha ett läsförståelsetest.

Se matris nedan för kunskapskraven som bedöms.

 

Matriser

En
Åk 5 - ENG - Läsförståelse - HT18

F
E
C
A
Läsa
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.