Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri VT-19_8A

Skapad 2018-12-19 10:10 i Friskolan Asken Grundskolor
Prio matematik År 8 Kapitel 3: geomteri
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder i dag definierades för över 2 000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkes- områden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella for- mer och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

 

CENTRALT INNEHÅLL:

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

BEGREPP:

medelpunkt         radie         diameter
pi       omkrets      areaenheter         cirkelsektor

medelpunktsvinkel        dimension       geometrisk kropp

kub    rätblock     cylinder    prisma     kon      pyramid     klot

begränsningsyta         mantelyta         sfär        volym

 

METODER:

  • Beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
  • Beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder,
  • Beräkna volym a v spetsiga kroppar och klot,
  •  omvandla enheter för sträcka, area och volym

 

Matriser

Ma
kapitel Geometri, åk 8_år2019

E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl du använder samband och generaliseringar. Din val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
tillfredsställande
god
mycket god
Begrepp (B)
I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
ganska bra förståelse
god förståelse
mycket god förståelse
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
tillfredsställande
goda
du är trygg i dina beräkningar
Resonemang (R)
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
tillfredställande
ganska utvecklade
djupa, rätta resonemang
Kommunikation (K)
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
du redovisar dina beräkningar
du är strukturerad och redovisar dina beräkningar så att man förstår dina tankar.
du använder mycket gott matematiskt språk när du redovisar dina beräkningar/tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: