👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollaskolans PP, Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 5

Skapad 2018-12-19 10:11 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 5
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vår natur är underbar, häng med oss ut!

Innehåll

Syfte

Varför?

För att du skall kunna hitta i städer, köpcentrum och olika naturmiljöer kommer du att få träna upp din orienteringsförmåga.

Det här kunskapskravet handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska du få kunskap om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vara utomhus i olika väder och vid olika årstider.

Du kommer också få lära dig att ta hänsyn till naturen och dina kamrater. 

För att du skall kunna vistas säkert vid vatten vintertid samt hjälpa en nödställd.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vad?

Du kommer att få orientera och lära dig fler karttecken, leka och röra på dig ute i naturen under olika årstider, lära dig om allemansrätten och hur man kan bedriva friluftsliv samt hur du ska vara en bra kamrat. Du skall även lära dig att vistas säkert vid vatten vintertid samt lära dig hur du kan hjälpa en nödställd. 

Så här kommer vi att arbeta

Hur?

 • Du kommer att få fortsätta orientera tex stjärnorientering, linjeorientering och blindorientering i vidare område med kartor med större delaljrikedom. Du kommer att få möjlighet att utveckla ditt kartteckenförråd genom olika lekar så som kartteckenstafetter, under hökens vingar, ormen långe, kartteckenmemory mm. Du kommer ocsdå få testa hinderbaneorientering inomhus. 
 • För att lära dig rättigheter och skyldigheter i naturen, få inspiration till att genomföra olika friluftslivsaktiviteter samt för att lära dig hur du skall anpassa dig efter olika förhållanden så kommer du att få titta på film, läsa litteratur och följa med på exkursioner. Du kommer också få fota brott mot allemansrätten eller göra korta filmer i grupp.  
 • Du kommer att få ta del av vikten av säkerhet och hänsynstagande under lektionerna.
 • Du kommer att få se på filmen "Bad och sjövett" och svara på frågor som berör ämnet.
 • Du kommer att få se på filmen "Isvett" samt jobba med frågor som berör ämnet.
 • Du kommer att få delta i undervisning i ishallen där du skall klä dig enligt lager på lager principen. Du kommer att få träna dig på att beträda en is på ett säkert sätt och använda dig av rätt utrustning. Du kommer också få köra isdubbsrace och träna dig på att kasta livlina. 
 • Du kommer att få genomföra enklare tester, muntligt/skriftligt.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

din förmåga att: 
 • delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i natur- och utemiljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler. 
 • hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6