Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australien

Skapad 2018-12-19 10:14 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
I Australien pratar man engelska. Vi studerar detta land i såväl so som i engelska.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Engelska
Australien är det största landet i Oceanien. Det är ett mycket spännande land. Vi ska nu lära oss mer om detta land.

Innehåll

Tidsperiod

Vårterminen 2019

 

Vi arbetar med detta avsnitt för att du ska:

 • kunna jämföra dina livsvillkor med dem som råder i andra miljöer,
 • kunna förstå vad en karta är och hur den kan användas,
 • kunna söka och bearbeta information samt använda den för eget lärande,
 • kunna delta i samtal och diskussioner, samt lyssna till andras åsikter,
 • kunna utveckla din förmåga att berätta med hjälp av bilder och ord.

Så här kommer vi att arbeta

I undervisningen kommer vi att:

 • söka information i läroböcker och olika massmedier,
 • samtala, reflektera och diskutera kring den information som vi möter,
 • använda ord och bild för tolka information och informera varandra,
 • jämföra våra levnadsförhållanden och vår kultur med australiens,
 • redovisa med hjälp av affischer eller bildspel.

 

 

Uppgifter

 • Berätta med hjälp av bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  En
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner. Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  En  E 9
 • Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  E 9
 • Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  E 9
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
  En  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  C 9
 • Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  C 9
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  A 9
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 9
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: