👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Forna civilisationer

Skapad 2018-12-19 11:05 i Västra skolan Falun
Området handlar om några av de första civilisationerna. Vi tar reda på varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Egypten och Antiken (Grekland och Rom).
Grundskola 7 – 9 Historia

Området handlar om några av de första civilisationerna. Vi tar reda på varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Egypten och Antiken (Grekland och Rom).

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll

 • Jämförelser mellan högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Vad historiska källor från någon högkultur...kan berätta om levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskap om hur de första människorna levde.
 • förstå varför och när människor blev bofasta bönder.
 • få kunskap om hur det var att leva i den första staten, Egypten
 • få kunskap om den historiska tidsperiod som kallas Antiken (Grekland och Romarriket).

 

    Arbetssätt

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar
 • arbeta med olika uppgifter
 • se filmer i ämnet

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv på lektionerna
 • vid läxförhör och prov

 

Bedömning

det som bedöms är

 • dina kunskaper om historiska händelser
 • din förmåga att resonera, se konsekvenser och beskriva samband om/av historiska händelser
 • din förmåga att förstå och använda historiska begrepp

 

 

 

 

Matriser

Hi
Historia

Jag har ännu inte visat godtagbara kunskaper.
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
TIDSPERIODER
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR, LEVNADSVILLKOR OCH HANDLINGAR
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
VILLKOR OCH VÄRDERINGAR
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
UNDERSÖKA UTVECKLINGSLINJER
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
FORTSÄTTA UTVECKLINGSLINJER
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
ANVÄNDA KÄLLMATERIAL
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
HISTORIANS ANVÄNDNING
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
HISTORISKA BEGREPP
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.