Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-12-19 11:06 i Olof Persgårdens förskola Ale
Förskola
Vi har observerat barngruppen och ser att intresse och behov just nu finns för att arbeta med "Tema Språk". Detta är ett brett tema där vi med språket som utgångspunkt kan utforska många områden.

Innehåll

Kartläggning

Vi ser att behovet finns att arbeta med språket för att främja språkutveckling och kommunikation. Vi ser att intresse finns för att arbeta med sagor, språklekar, Sånger, rim och ramsor, språkpåsar mm.  Barnen har själva efterfrågat dessa material. Vi kommer ha ett större tema som sträcker sig över hela terminen där vi arbetar med språkutvecklingen på olika sätt för att möta alla individer där deras behov är.

 

Läroplansmål

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

Nedbrytning av läroplansmål

Våra mål är att:

- barnen ska få verktyg som hjälper dem till ökad kommunikation med varandra.

-Barnen ska få nycklar till att  förbättra sin förmåga att lyssna och reflektera och ge uttryck för sina, andras uppfattningar och förstå andras perspektiv.

- barnen på ett lustfyllt sätt ska tillägna sig fler ord för att utveckla ett nyanserat talspråk som i sin tur utvecklar förmågan att berätta och uttrycka sina åsikter.

- barnen ska utveckla sitt intresse för skriftspråket och dess funktioner.

- barnen ska utveckla sin nyfikenhet för bilder och texter så vi tillsammans kan samtala kring dessa för att på så sätt öppna upp för nya tankar och funderingar.

 

 

Lärområde

Vi arbetar med språkutveckling genom att:

samtala med varandra

benämna det vi ser och gör

leka med rim och ramsor

sjunga

läsa sagor

berätta flanosagor tillsammans

dramatisera

lyssna på ljudböcker 

göra munmotorik

göra mungymnastik

se korta filmklipp

leka språklekar t.ex. med prepositioner 

leka med bokstäver

använda tecken som stöd

använda bildstöd

 

 

 

 

 

Observationer/dokumentationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion och Analys

 

 

 

 

Förändringar

 

 

 

 

 

 

Reflektion och analys

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: