Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva vt19

Skapad 2018-12-19 11:26 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under läsåret ska vi jobba med att skriva olika textgenrer. Vi ska studera de olika texternas uppbyggnad för att sedan skriva egna texter, samt hjälpa varandra så att de blir så bra som möjligt. Vi kommer även att bearbeta texterna så att de följer grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med undervisningen är att eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Efter det här läsåret ska du kunna:

 • känna till olika texters uppbyggnad och särdrag
 • skriva olika texter och anpassa språket till olika mottagare och sammanhang
 • ge respons på andras texter
 • ta emot respons på egen text och bearbeta den utifrån det
 • bearbeta texter både för hand och med digitala verktyg
 • vara noga med språkets struktur
 • söka information från olika källor och värdera dessa
 • använda ämnesspecifika för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Arbetsgång 

 • studera olika texters uppbyggnad och särdrag
 • skriva egna texter, ge och ta emot respons och förbättra sin egen text utifrån den respons man fått
 • arbeta med olika övningar gällande grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av lärandematris, självbedömning, kamratbedömning och genom respons från undervisande lärare  

 

Matriser

Sv
Matris

Förmågor som tränas
Kunskapskrav
Studera olika texter
Förmåga att hantera information: Sortera och kritiskt granska, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet
-ge omdömen om texters innehåll
Skriva olika texter
Kommunikativ förmåga: Uttrycka egna åsikter, formulera, redovisa
-skriva olika slags texter med fungerande struktur samt språklig variation -använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Ge och ta emot respons Bearbeta sin egen text utifrån respons
Kommunikativ förmåga: Samtala, ställa frågor, framföra och bemöta argument
- ge omdömen om texters innehåll -utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: