Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht, år 4

Skapad 2018-12-19 11:39 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska
Det största ämnet i skolan är svenska. Vi arbetar med många olika saker inom ämnet: samtalar, diskuterar, läser olika texter, skriver olika texter, ser på film, tränar stavning, lär oss nya ord och lär av varandra.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågorna att: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

Mål 

 • att bygga upp en förmåga att tala om olika texter eleven möter och hur de är uppbyggda.
 • att eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
 • att i grupp och helklass kunna diskutera kring den gemensamma boken vi läst, genom bokcirkeln.
 • att skriva en fabel där de texttypiska dragen framgår.

 

Arbetssätt

 • Vi läser texter på olika sätt, med syftet att öka förståelsen av det vi läser. Vi tittar på ord, bilder, ställer frågor till texten, svarar på frågor, diskuterar det vi läser och kopplar det vi läser till vår omvärld. Vi läser enskilt och lyssnar på högläsning. Genom bokcirkeln tränar vi på många olika förmågor. 
 • Vi arbetar enligt cirkelmodellen med fabler. Vi läser olika fabler, ser hur de är uppbyggda, vilket språk som används, vilket tempus som används, skriver gemensam fabel och slutligen individuellt.

 

Bedömning

Du blir bedömd:

 • hur du talar och diskuterar kring olika texter
 • hur du använder stavningsregler och meningsbyggnad
 • hur du skriver en fabel 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: