👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serial

Skapad 2018-12-19 12:18 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med podcasten Serial där vi fokuserar på muntliga och skriftliga uppgifter

Innehåll

Bildresultat för serial podcast

Planering Engelska år 8 vt18

 

Vecka 2  - Lektion 1

Skolplattformen och Unikum
Introduktion av arbetsområdet
Vi lyssnar på första halvan av avsnitt 1
Anteckna information om de tre viktigaste personerna(se mall)

Vecka 2 - Lektion 2

Vi lyssnar klart på avsnitt 1 och 2
Fyll på med mer information kring personerna
Diskutera: Vad vet vi än så länge?

Läxa till torsdag vecka 3: Lyssna på avsnitt 3-4

Vecka 3 – Lektion 1
Diskutera: Vilken ytterligare information har framkommit?
Börja lyssna på avsnitt 5

Vecka 3 – Lektion 2
Lyssna klart på avsnitt 5

Läxa till torsdag v. 4: Lyssna på avsnitt 6 (lyssna gärna på fler!)

Vecka 4 – Lektion 1
Diskussion om avsnitt 1-6

Vecka 4: Lektion 2
Skrivuppgift – se instruktioner

Vecka 5: Lektion 1 och 2
Skrivuppgift

Vecka 6: Lektion 1
Lämna in skrivuppgift

 

 

Writing assignment: Cultural barriers

You are going to write an essay (1-2 A4) on the topic Cultural barriers. In your text you should include the following:

·         Hae and Adnan had to keep their relationship hidden from their parents. Why? (Give Hae’s reasons and Adnan’s reasons)

·         What do you think had happened if their relationship was revealed?

·         Do you think the situation would have ended differently if they had been able to tell their parents about their relationship?

·         Do you recognize any part of Hae’s and Adnan’s family issues in your own life?

·         Does your family have a saying in who you choose as a partner or friend? Why/why not?

·         How do you think it affects young people living a double life like Hae and Adnan did?

 

You don’t have to answer these questions in any particular order, and you may also add other relevant points.

OR

 

Writing assignment: Who killed Hae Min Lee?

You are going to write an essay (1 A4) on the topic Who killed Hae Min Lee? In your text you should include the following:

·         Akter listening to the first six episodesof the podcast; who do you think killed Hae Min Lee? Explain why you have come to this conclusion

 

Uppgifter

 • Writing assignment Serial

 • Serial - What do you know about?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9